Slide item 5
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 6

مشتریان

این گروه صنعتی افتخار همکاری با شرکت ها و کارخانجاتی را داشته از جمله :

 • - شرکت سالم پوردران (شهرک صنعتی مورچه خورت )
 • - نیروگاه شهید منتظری
 • - شرکت ایران تیهو (تهران و سراسر کشور )
 • - شرکت فردوس پلی اکریل (مبارکه )
 • - شرکت لبنی پنیر امین (جاده ای نجف آباد – چادگان )
 • - شرکت برنا باطری ( شهرک صنعتی مبارکه )
 • - شرکت گلتاش (شهرک صنعتی مبارکه )
 • - شرکت پودر پنیر زرین شاد (شهرک صنعتی مورچه خورت )
 • - شرکت راک (شهرک صنعتی جی )
 • - شرکت پگاه (شهرکرد )
 • - شرکت پویان زاگرس (شهرک صنعتی شهرکرد )
 • - شرکت کالبر (شهرک صنعتی اراک )
 • - صنایع غذایی میعاد (جاده زیار )
 • - تعاونی کارمندان دولت استان اصفهان (جاده اصفهان – نائین )
 • - کشتارگاه درسا (جاده اصفهان - شهرکرد )
 • - شرکت لبنی قطر طلائی (گلپایگان )
 • - شرکت لبنی سامان گلپا (گلپایگان )
 • - بیمارستان صدوقی
 • - بیمارستان سید الشهدا (امید )
 • - بیمارستان عسگریه
 • - بیمارستان شریعتی
 • - هتل آسمان
 • - هتل ستاره
 • - ...